LT2 @ maite29

LT2 @ maite29

Què és LT2 @ maite29?

LT2 és l'acrònim de Laboratori de Telemàtica 2 i maite29 és l'ordinador d'en Juanjo Alins, professor de l'assignatura LT2. Així doncs LT2 @ maite29 és informació de l'assignatura Laboratori de Telemàtica 2 que en Juanjo Alins escriu a la seva web personal. (Sabent que @ es llegeix "at" en anglès, LT2 @ maite29 vol dir informació de LT2 a l'ordinador maite29)

Quadrimestre de Tardor 2010

Informació Acadèmica en aquest enllaç   Quadrimestre de Primavera 2011

Darrera versió del manual de pràctiques

El conjunt de professors de l'assignatura de LT2, té com un dels seus objectius mantenir el manual de pràctiques del Laboratori. El manteniment fa referència, bàsicament, a corregir els possibles errors que es van detectant. El segon objectiu és la inclusió de noves pràctiques de gran interès que permetés completar els coneixements de l'alumne sobre TCP / IP. Alguns temes que susciten interès per generar noves pràctiques són:

El problema principal amb què ens trobem per introduir noves pràctiques és el poc temps de què es disposa durant el quadrimestre per l'assignatura (un total de 13 sessions de 2 hores cadascuna). D'altra banda, els professors de l'assignatura han constatat que el 95% dels alumnes desconeixen totalment Linux, tot i que la UPC, últimament, està demostrant un interès creixent sobre el programari lliure i Linux en especial a través de la distribució EINAM que es lliura a tots els alumnes. Aquest fet porta a "perdre" tres sessions de pràctiques (6 hores) en una introducció al Linux i les comunicacions entre sistemes Unix (telnet, ftp, el DNS ...) que es podrien aprofitar per realitzar noves pràctiques més relacionades amb la telemàtica. En els següents enllaços es poden obtenir les últimes versions (versions corregides) del manual de pràctiques i en un futur, les noves pràctiques que es vagin desenvolupant tot i que no es puguin realitzar durant el curs.

Manuals de pràctiques (en PDF i en HTML en espanyol i català)

Preguntes Freqüents

En el següent enllaç es presenten diverses preguntes freqüents relacionades amb l'assignatura, així com diversos errors bàsics que es repeteixen amb certa freqüència. L'objectiu que es persegueix és obtenir una llista exhaustiva de preguntes i respostes que permetin a l'usuari dels sistemes Linux del laboratori, moure's amb més facilitat en aquest nou entorn (per a la majoria dels alumnes) i posar èmfasi en errors o bé dubtes típics que apareixen a classe. Preguntes Freqüents

Pràctiques de LT2 a casa. És possible!

Si voleu saber com fer les pràctiques de LT2 en un ordinador veieu aquest enllaç
LT2 amb VNUML

I Encara més. Accés a un "laboratori remot" des de Internet !!!

Encara està en fase de proves, però ja està funcionant. Es pot accedir a un entorn VNUML des de la web  i  gestionar i engegar i manegar els escenaris de simulació de les pràctiques. Un cop l'escenari triat està en marxa necessiteu un client telnet per accedir a les màquines virtuals. Més informació en aquest link. (Donat que aquest sistema està basat en VNUML és interessant mirar-se l'enllaç de LT2 amb VNUML)
powered by pluck || admin                                                                                         juanjo@entel.upc.edu Revisat: 04/09/2009