labxar @ Laboratori virtual de xarxes

Prova les pràctiques

El funcionament per accedir a les pràctiques remotament és el següent:
  1. Us heu d'autenticar per a entrar a una pàgina web de control. M'heu de demanar un login i un password a juanjo@entel.upc.edu. Per això, és condició necessària estar matriculat a l'assignatura Laboratori de Telemàtica 2.
  2. Des d'aquesta pàgina web podreu engegar un entorn de simulació VNUML amb la pràctica desitjada (3,4 o 5) a una màquina remota. L'accés a les consoles de les màquines virtuals es fa mitjançant un client telnet.
  3. Els entorns de simulació emprats aquí deriven dels exposats a l'enllaç LT2 amb VNUML. Això vol dir que existeixen les mateixes diferencies entre els escenaris simulats i la xarxa de l'aula de LT2, descrits a  LT2 amb VNUML
 Hi ha un problema fonamental i és la manca de recursos per a suportar més d'un entorn de simulació a l'hora. Això significa que l'usuari només pot disposar d'un escenari de simulació alhora. Per aquesta mateixa raó i per evitar que un usuari monopolitzi recursos del sistema, es disposa d'un temps màxim d'ús (dues hores), un cop exhaurit aquest temps la simulació es tancarà automàticament. I per tornar a accedir s'haurà de tornar a fer el procés per llençar un altre cop la simulació.

Controlador no trobat